טלפון: 03-5343870  פקס: 03-5342254  נייד: 052-6100232

  dharbel10@gmail.com
 
 

בוררויות
 
הבוררויות מתנהלות בבית אמות משפט בשד' שאול המלך 8 בת"א באווירה נינוחה, באולמות מרווחים, תוך גמישות בקביעת תאריכים והתחשבות ביומני הצדדים.
הבוררויות מתנהלות בדיסקרטיות וללא אפשרות גישה לתקשורת.
השופט דן ארבל מקפיד על לוח זמנים מסודר, ועל ניהול שוטף ויעיל של כל בוררות עד לסיומה בפסק בורר, אשר ניתן תוך זמן קצר ביותר.

אפשרות ערעור – עוד לפני התיקון לחוק הבוררות, הגיעו חלק מהצדדים שניהלו בוררויות בפני השופט ארבל להסכם, לפיו תינתן זכות ערעור בפני מותב של בוררים, או בפני בורר אחד שהוסכם מראש. לאחר שתוקן החוק, אין מניעה, ואף מוצע לצדדים כעניין שבשגרה, להגיע להסכם בעניין אפשרויות הערעור.

דרכי ניהול בוררות בפני השופט ארבל

עם הודעת הצדדים כי הגיעו להסכם בוררות, או כי הם מתכוונים להגיע להסכם בוררות בפני השופט ארבל, מועברת לצדדים רשימת תאריכים אלטרנטיביים לניהול ישיבות הבוררות לבחירה. לאחר שהצדדים סימנו את התאריכים הנוחים להם, נבחר תאריך מתאים לכולם לישיבה מקדמית ראשונה. בדרך כלל, אין צורך ביותר מישיבה מקדמית אחת, אלא במקרים מיוחדים שבהם קיימות מחלוקות מקדמיות שיש לפתור לאלתר.
לאחר מכן נקבע סדר הגשת תצהירי עדות ראשית,לרבות גילוי מסמכים הדדי, ותאריכים לשמיעת הוכחות נקבעים מייד ומשוריינים מראש.
 
בקשות שונות המוגשות במהלך הבוררות, כגון בקשות דחייה או בקשות למתן צווים שונים, מועברות בפקס , או במייל ,ישירות למשרד הבורר הנמצא בביתו ברח' הפרדס 21 בקרית אונו.
ההתכתבות השוטפת והעברת חומר הבוררות נעשות גם הן ישירות לבית הבורר בכתובת הנ"ל, בפקס או באי-מייל, או כאשר מדובר בחומר רב, בהעברה על ידי שליח, או בדואר. הבקשות נענות במהירות, בדרך כלל באותו יום וללא עיכוב כלשהו.

הוצאות הבוררות

שכ"ט הבורר עומד ברמה דומה לשכ"ט שופטים בדימוס ברמת שופט מחוזי ומעלה, לפי השכר הנמוך שבהם.
הוצאות שכירת אולם הדיונים בבית אמות משפט, הינן נמוכות יחסית ומשולמות ישירות לחברה בעלת האולמות.
הוצאות ההקלטה והתמלול המתומחרות על פי מספר העמודים, משולמות ישירות לחברת ההקלטה והתמלול.

השופט דן ארבל מקפיד לנהל את הבוררויות במהירות, תוך חיסכון במספר הישיבות, על מנת שלא להעמיס הוצאות מיותרות על הצדדים. חלק מההליכים, כגון בקשות שונות, מתנהלים בהסכמת הצדדים בכתב, על ידי העברת פקסים או אי-מיילים, דרך החוסכת בזמן ובהוצאות.

 

 

אודות

בוררויות וגישורים
תפקידים ציבוריים
צור קשר
 
עיצוב ועריכה - מיכל בן-ארי

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים